Opłaty za studia

Opłaty za studia

1.900 zł za semestr

Opłatę za studia można uiścić w całości (5.500 zł) przed rozpoczęciem studiów lub w trzech równych ratach po 1.900 zł (5.700 zł) przed rozpoczęciem każdego semestru.

Opłatę należy wnieść na indywidualny numer konta słuchacza. Numer zostanie automatycznie przydzielony po przyjęciu w poczet słuchaczy i przesłany każdemu słuchaczowi osobno w formie mailowej. W tytule przelewu proszę koniecznie wpisać nazwisko i imię słuchacza, za którego dokonywana jest wpłata oraz numer edycji.

Edycja XIV (od października 2020r.) ma numer 718-14.

Wpłat można także dokonywać na konto uczelni: 

Bank PEKAO S.A., IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43, 

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

W tytule przelewu proszę wpisać: 

Nazwisko Imię, Opłata za czesne 1, 2 lub 3 semestr. Studia Podyplomowe “Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”, nr studiów: 718-14 

Po dokonaniu wpłaty należy przesłać dowód jej wniesienia w wersji elektronicznej (potwierdzenie z serwisu internetowego banku, scan, zdjęcie) na adres: psyedu@ug.edu.pl.