Warunki ukończenia studiów

Warunki zaliczenia przedmiotów

Semestr I

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami do dziennika Studiów Podyplomowych

Semestr II

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami do dziennika Studiów Podyplomowych

Semestr III  

  • uczestnictwo w zajęciach w ramach wybranej ścieżki specjalizacyjnej potwierdzone wpisami do dziennika Studiów Podyplomowych,
  • uczestnictwo w praktykach oraz dodatkowo przygotowanie w ramach seminarium dyplomowego pracy w formie studium przypadku, w oparciu o wiedzę nabytą podczas warsztatów i praktyk w placówkach.
 Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

  Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych jest:

  • otrzymanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów (zgodnie z warunkami przedstawionymi powyżej)
  • obrona pracy dyplomowej w formie studium przypadku


  Absolwenci uzyskają świadectwo zgodne z wymogami MEN