Rekrutacja

Warunki rekrutacji na studia

Rekrutacja na XIII edycję rozpoczęła się 11 lutego 2019 r.

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim odbywa się za pośrednictwem  Internetowej Rejestacji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Zarejestruj się!

 Dokumenty rekrutacyjne

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów (magisterskich lub licencjackich). Potwierdzenia może dokonać obecny Pracodawca lub Sekretariat szkoły.
  • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię posiadanych kwalifikacji: przygotowanie pedagogiczne (np. akt nadania awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, suplement do dyplomu lub inny dokument z uczelni macierzystej), o ile kandydat je posiada (nie jest to warunek konieczny do rozpoczęcia studiów podyplomowych)
  • Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione

Terminy i etapy rekrutacji

Rejestracja w IRK: od 11.02.2019 do 30.09.2019 r.
Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 01.10.2019 do 11.10.2019 r.
Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 14.10.2019 r.