Rekrutacja

Warunki rekrutacji na studia

Rekrutacja na XV edycję od 04.05.2021r., zapraszamy do rejestracji! 

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim odbywa się za pośrednictwem  Internetowej Rejestacji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Zarejestruj się!

 Dokumenty rekrutacyjne

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów (magisterskich lub licencjackich). Potwierdzenia może dokonać obecny Pracodawca lub Sekretariat szkoły.
  • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię posiadanych kwalifikacji: przygotowanie pedagogiczne (np. akt nadania awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, suplement do dyplomu lub inny dokument z uczelni macierzystej), o ile kandydat je posiada (nie jest to warunek konieczny do rozpoczęcia studiów podyplomowych)

UWAGA! PROSIMY, ABY DOSTARCZANE DOKUMENTY NIE BYŁY SPIĘTE METALOWYMI SPINACZAMI/ ZSZYWKAMI ITP. WYSTARCZY JE DOSTARCZYĆ W TZW. KOSZULCE FOLIOWEJ

Terminy i etapy rekrutacji

Rejestracja w IRK: od 04.05.2021 do 01.10.2021 r.
Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 01.10.2021 do 08.10.2021 r.
Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 11.10.2021 r.