Adresaci studiów

 

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów wyższych studiów (magisterskich lub licencjackich), którzy pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,wyklad2 poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia) oraz całościowych zaburzeń rozwoju (np. autyzm).

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z pracą z dziećmi w każdym wieku (od małych dzieci po młodych dorosłych) i na każdym poziomie rozwoju.

Studia posiadają status studiów kwalifikacyjnych – po ich zakończeniu absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o kierunku „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”, wydane przez Uniwersytet Gdański, oraz zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach.

Pomysłodawcą studiów jest: 

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

1

1

Psycholog kliniczny o światowej sławie

u

u

u

uuuuuuu

1

Kierownikiem studiów jest:

Prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska

lipa-e1448049648642u

u

Specjalista psychologii klinicznej,
Psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Konsultant Wojewódzki Wojewody Pomorskiego w dziedzinie psychologii klinicznej

u

u

u