Ramowy program studiów

Ramowy program studiów podyplomowych

SEMESTR I (120 godzin)

 • Rozwój emocjonalny, poznawczy i językowy
 • Neuropsychologiczne podstawy rozwoju, zachowania i uczenia się
 • Dziecko z zaburzeniami rozwoju w systemie rodziny
 • Wspomaganie rozwoju dziecka:
  • Wspomaganie rozwoju mowy
  • Wspomaganie rozwoju komunikacji
  • Wspomaganie rozwoju intelektualnego wg L.S. Wygotskiego
  • Wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez zabawę wg programu „Zabawy fundamentalne” Colina Rose i Gordona Drydena
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

SEMESTR II (120 godzin)

BLOK A: CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU

 • Całościowe zaburzenia rozwoju – podstawy teoretyczne
 • Diagnoza rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Podstawy edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzenia rozwoju

BLOK B: SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

 • Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania i ich diagnozowanie
 • Specyficzne trudności w uczeniu się arytmetyki i ich diagnozowanie
 • Edukacja i terapia zaburzeń językowych dzieci z dysleksją rozwojową 

BLOK C: ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI

 • Zaburzenia zachowania i emocji – podstawy teoretyczne
 • Podstawy diagnozy, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji

SEMESTR III (110 godzin)

Słuchacze dokonują wyboru jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych:
A (Całościowe zaburzenia rozwoju) lub B (Specyficzne trudności w uczeniu się)

ŚCIEŻKA A: CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU

 • Edukacja i terapia małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Analiza i terapia zachowań trudnych u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Edukacja i terapia młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Aktywizacja zawodowa młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Pisanie programów edukacyjno-terapeutycznych i zbieranie danych
 • Praktyki w placówkach
 • Seminarium dyplomowe

ŚCIEŻKA B: SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

 • Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • Diagnoza, edukacja i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania w młodszym wieku szkolnym
 • Diagnoza, edukacja i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania w starszym wieku szkolnym
 • Diagnoza, edukacja i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Wspomaganie i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Praktyki w placówkach
 • Seminarium dyplomowe

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن